×

Om oss

Starveien Barnehage SA er en privat, foreldredrevet og foreldreeid barnehage som ble stiftet 11. juli 1990 og åpnet 26. november 1991. Vi er medlem hos PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Når du får tilbud om plass i Starveien Barnehage betaler du inn et andelsinnskudd på kr.3500,- Dette er penger du får tilbake når barnet slutter.

Vi følger makspris, og har en månedsbetaling på 3155 kr inkl. matpenger. Vi har kun fulltidsplasser. 

Høsten 2012 innførte vi i kostpenger pr barn.Disse er inkludert i oppholdsbetalingen på lik linje med de kommunale barnehagene.

På lik linje med de kommunale barnehagene, tilbyr vi 30 % søskenmoderasjon for barn nr. to, 50% for barn nr. tre og inntektsgradert oppholdsbetaling for de som bor innenfor bydelen.

Barnehagen er stengt i romjula, i påskeuka, to uker på sommeren, samt tre dager hvor personalet har planleggingsdager. Planleggingsdagene blir fastsatt hver høst av personalet.

Som en del av det å være en foreldredrevet barnehage så må hver familie stille til dugnad 12 timer pr. år, i tillegg kjøkkenvask en gang i løpet av året.