×

Om oss

Starveien Barnehage SA er en privat, foreldredrevet og foreldreeid barnehage som ble stiftet 11. juli 1990 og åpnet 26. november 1991.

Når du får tilbud om plass i Starveien Barnehage betaler du inn et andelsinnskudd på kr.3500,- Dette er penger du får tilbake når barnet slutter.

Vi har makspris på kr 2895,- pr. måned. Vi har kun fulltidsplasser. 

Høsten 2012 innførte vi i kostpenger pr barn.Disse er inkludert i oppholdsbetalingen på lik linje med de kommunale barnehagene.

På lik linje med de kommunale barnehagene, tilbyr vi 30 % søskenmoderasjon for barn nr. to, 50% for barn nr. tre og inntektsgradert oppholdsbetaling for de som bor innenfor bydelen.

Barnehagen er stengt i romjula, i påskeuka, to uker på sommeren, samt tre dager hvor personalet har planleggingsdager. Planleggingsdagene blir fastsatt hver høst av personalet.

Som en del av det å være en foreldredrevet barnehage så må hver familie stille til dugnad 12 timer pr. år, i tillegg kjøkkenvask en gang i løpet av året.